Trafiknudepunkt. Større omlægning af buslinier vil nærmest slagte Ålholm Plads til fordel for Flintholm Station

Færre afgange: Københavns kommune planlægger en større omlægning af busruter, så Flintholm St. bliver et mere centralt trafikknudepunkt. Noget der i alle højeste grad vil komme til at gå ud over Ålholm Plads.

Sammenfattende går kommunens forslag omkring Ålholm Plads ud på: Færre afgange på linje 6A, nedlæggelse af linje 15, nedlæggelse af linje 123, ny linje 22 føres ikke via Ålholm Plads, ny linje 13 føres ikke via Ålholm Plads, linje 10 og linje 26 kører uændret.

Lokaludvalget har skrevet til kommunen, at man finder det stærkt problematisk at fjerne så mange afgange, og peger endvidere på, at deres planer ikke medtænker, at Ålholm Plads er trafikknudepunkt og forbindelsen til Valby via linje 26.

I sin henvendelse til kommunen foreslår Lokaludvalget i stedet en løsning, hvor de busser, der kører, bliver ledt via Ålholm Plads i stedet for at køre ad Peter Bangs Vej langs Damhussøen til Roskildevej.

Hvad mener du

Er du enig i kommunens busrokader, eller har du bedre forslag.

Kom med din mening på www.dinby.dk/valby