»Jeg blev rasende«, fortæller Birgit Trenckner og kan næsten ikke holde sig i ro af bare ophidselse.

»Vi kom hjem efter at have fået bilen synet, og så lå den dér, bøden på 2.000 kroner«, fortæller hun, »jeg blev så arrig«.

Forhistorien til Birgits oplevelse er, at hun og manden Jens Trenckner egentlig syntes det var underligt, at der ikke var kommet en indkaldelse til syn af bilen, derfor tog de initiativ til at få klargjort bilen og køre den til syn. Bilen gik glat igennem og længere skulle historien egentlig ikke være, hvis det ikke lige havde været for bøden for udeblivelse.

»Vi hørte godt nede fra synshallen, at de havde oplevet mange, der fik bøder for udeblivelse uden at have fået indkaldelsen, men vi troede vi slap«, fortæller parret fra Vejby.

Flere synshaller

Også Hardy Jensen fra Bakkelandet har henvendt sig til Ugeposten med en lignende historie.

»Og folkene ude i synshallen sagde, at de havde oplevet rigtigt mange, der havde fået bøder for udeblivelse«, fortæller han, der ikke brugte den samme synshal som Birgit.

Normalt er proceduren at man modtager en indkaldelse til syn og hvis man ikke reagerer og får synet bilen får man en rykker, eller en påmindelse. Først derefter bliver bøden på de 2.000 kroner udstedt.

Mangler breve

Problemet for både Birgit Trenckner og Hardy Jensen er, at de aldrig har modtaget hverken indkaldelse eller påmindelse.

Det synes derfor oplagt at klage over bøden til Trafikstyrelsen, der er synsmyndighed. Problemet er bar, at det er svært at bevise, at man ikke har fået et brev.

»Derfor vil vi gerne prøve at samle klager fra dem, der har fået bøder uden først at få breve. Hvis vi er mange nok vil indicierne være så kraftige, at det fremstår som et bevis«, fortæller Jens Trenckner, der har den erfaring, at det ikke er let for enkeltpersoner at kæmpe mod systemerne.

Han opfordrer andre, der har fået uberettigede bøder for udeblivelse om at kontakte ham på telefon 20466703.

Synd for kunderne

Trafikstyrelsen har åbenbart udliciteret administrationen og distributionen af indkaldelserne. Det fremgår af den e-mail korrespondance John Bach-Madsen fra Helsinge Bilsyn har haft for at opklare problemet.

»Vi har haft omkring 70 kunder siden juni, der har fået bøder for udeblivelser. Mange kommer her for at få en forklaring«, fortæller han. Det skal pointeres, at synshallerne intet har at gøre med indkaldelserne eller bøderne, hvilket John Bach-Madsen også har forklaret sine kunder.

»Men jeg synes da, det er synd for folk og har derfor prøvet at undersøge det gennem min forening og andre forbindelser i branchen«, fortæller han. Ind til videre er problemet åbenbart begrænset til Helsinge-området og i Slagelse har man også oplevet en stigning.

»Der er nogen der har lavet en fejl og må tage ansvaret. Det kan ikke være rigtigt at det er kunderne, der skal betale«, mener John Bach-Madsen og i øvrigt også Birgit, Jens og Hardy.

Tydelig besked

Det åbenbare problem med at få indkaldelser og påmindelser frem gælder angiveligt ikke med bødeforlægget, der bliver sendt direkte fra Trafikstyrelsen, Styrelsen er også klar i mælet, når det gælder den øvrige korrespondance forud for bødeforlægget. Det fremgår af Trafikstyrelsens hjemmeside med spørgsmål og svar:

Jeg har ikke modtaget jeres påmindelse om periodisk syn?

Når et brev er afleveret til en postomdeler, anses det for afleveret til modtageren.

Hvad betyder det for min bøde?

Du anses for at have modtaget påmindelsen med posten, og hæfter derfor for bøden.

Og:

Jeg har klaget og vil ikke betale en bøde, før jeg får svar.

Svar: Din klage medfører ikke, at din bødesag sættes i bero. Når du klager til Trafikstyrelsen over bøden, tager vi stilling til, hvorvidt din sag skal genoptages, og om der er forhold i lige præcis din sag, som kan begrunde, at bøden skal annulleres. Der er ikke mulighed for at klage over bøden til en overordnet myndighed. Er du ikke enig i vores afgørelse, og undlader du at betale bøden, bliver sagen oversendt til politiet til videre retsforfølgning.