Skanderborg: Lørdag den 22. september er der mulighed for at komme med på en svampetur i Kollens Mølle i Kolskoven.

Turen begynder ved p-pladsen ved Kollens Mølle halvanden kilometer nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej og kør 500 meter mod øst ad Kollens Møllevej.

Medbring gerne kurv og kniv. Turen varer cirka tre timer og slutter med en svampeudstilling, hvor de fundne svampe gennemgås. Husk kaffe og påklædning efter vejret. Turleder er Peter Lange, Stjær.

pcb