mærkedag: Man kan regne med en helhjertet indsats, når Gert Jørgensen siger ja til at påtage sig en opgave.

Det var den ene baggrund for, at Ib Hahn Andersen opfordrede Gert til at stille op til byrådsvalget i efteråret 2004. Den anden baggrund var, at byrådsarbejdet bliver mere og mere kompliceret. Økonomien bliver skåret til, så udfordringen er at levere de kommunale serviceydelser og samtidig holde sammen på økonomien - og så er det ikke så tosset at have en penge- og talkyndig med på holdet.

Fredag den 4. november fylder Gert Jørgensen 50 år. Fødselsdagen fejres med en reception i Hauchs Physiske Cabinet i Vænget ved Søgade på dagen fra kl. 14.00-16.30.

Gert blev valgt til det byråd, der tiltrådte 1. januar 2005. Han blev genvalgt ved det seneste valg, og han beklæder nu posten som 2. viceborgmester og posten som formand for Kultur- og Fritidsudvalget, ligesom han naturligvis er medlem af økonomiudvalget og formand for den konservative gruppe.

»Hvis vælgerforeningen vil, er jeg klart til igen at være spidskandidat for Konservative ved næste valg, og så vil jeg da forfølge målet at blive borgmester,« siger Gert Jørgensen, der i sit politiske virke også står for åbenhed.

»Vi er nu ved at have fået styr på økonomien i Sorø Kommune. Vi skal fremover lytte til borgerne, og det er mit mål at få Sorø tilbage på vækstssporet, efter at vi i nogle år har oplevet det modsatte. Jeg har nu den fordel, at jeg har været med i næsten alle udvalg - jeg mangler kun teknik og miljø - så jeg har set byrådsarbejdet fra mange vinkler.«

Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget arbejder han ikke mindst for at forbedre forholdene for foreningerne og de frivillige ledere.

Men det er ikke kun lokalpolitikken, der har Gerts interesse. I næsten 30 år har han pendlet mellem Sorø og København, og også i pendlerklubben har han lagt en stor indsats, og han var som talsmand en af bannerførerne for halvtimesdriften.

»Det har været en stor succes,« fortæller Gert.

»Halvtimesdriften har øget antallet af pendlere markant, så der er en god fremtid for den kollektive trafik. Vi har også fået løftet området omkring stationen betydeligt, og så er komforten i togene absolut steget.«

Gert er født i Rødovre og opvokset i Glostrup. Familien flyttede til Frederiksberg ved Sorø i 1975, da Gerts far overtog et fritidslandbrug ved Dalmose.

Det fritidslandbrug overtog Gert selv i 1992. De 50 ha blev dog bortforpagtet, da han blev valgt til byrådet - derefter har han selv kun drevet 1 ha frugtplantage med æbler, blommer og pærer.

Han blev student fra Sorø Akadenmi i 1981, og efter en periode i livgarden blev han uddannet revisor HD(R) hos KPMG C. Jespersen, og har arbejdet 18 år i Danske Bank koncernen.

Først som revisor og i 17 år som rådgiver inden for kapitalformidling og aktieinvesteringer. I en periode på otte år indgik han i Carnegies rådgiverteam og har været børsfuldmægtig på Københavns Fondsbørs for A. Vollmond & Co. I dag er Gert Jørgensen i Danske Bank rådgiver for institutionelle investorer.

I den sparsomme fritid består programmet af jagt, lokalhistorie og rejser med familien, der udover Gert består af hustruen Anette og børnene Marcus på 12, Malene på 19 og Mie på 22. Nu bor Gert Jørgensen på Vængets øverste etage - men familien har også haft domicil dels på Frederiksberg og dels på Hauchsvej.