Broager Sparekasse gennemfører med virkning fra 1. marts en række organisatoriske ændringer, i bestræbelserne på bl.a. at øge antallet af private kunder. På udlånssiden udgør de private kunder i dag 58 pct. af sparekassens samlede udlån på næsten en milliard kr.

Den hidtidige leder af afdelingerne i Broager og Gråsten, filialdirektør Thomas Hansen, 39 år, bliver udnævnt til privatkundedirektør.

Det betyder bl.a., at Thomas Hansen skal sikre, at privatkunderådgiverne i Gråsten, Broager, Sønderborg og Aabenraa hele tiden har de bedst mulige betingelser for at kunne yde de private kunder den mest optimale service. Ændringen skal også ses i lyset af, at rådgivning af private kunder bliver stadig mere komplekst i takt med de bestemmelser, som politikerne gennemfører på eksempelvis pensionsområdet.

Thomas Hansen, der er født og opvokset i Sønderborg, kom til Broager Sparekasse i 2007 efter en karriere med ledende stillinger i BG Bank og Danske Bank.

Ny chef i Broager og Gråsten

Ny chef i afdelingerne i Broager og Gråsten bliver Eskild Steensen, 52 år, der kommer fra en stilling som filialdirektør i sparekassens afdeling i Aabenraa. Eskild Steensen kom til Broager Sparekasse i 2009, og var inden da afdelingsdirektør for Fionia Bank i Kolding og filialdirektør for Arbejdernes Landsbank i Vojens.

Det bliver den 46-årige souschef Merethe Fløjstrup, der bliver ny filialdirektør i Aabenraa afdelingen. Hun kom til Broager Sparekasse i 2009 fra en stilling som chefrådgiver i Fionia Banks privatkundeafdeling i Kolding.