I mange år har en stor grund i Høje-Taastrup, været reserveret til en stor H.C. Andersen Park. Ønsket om at få en oplevelsespark med H.C. Andersen-tema rækker helt tilbage til tidligere borgmester Anders Baks tid, men det lykkedes hverken dengang eller senere at skaffe investorer til projektet.

Når erhvervs- og væksminister Ole Sohn (SF) nu melder ud, at han vil arbejde for en stor H.C. Andersen park, tændes drømmene igen i Høje-Taastrup.

Borgmester Michael Ziegler skrev torsdag den 20. september til Ole Sohn for at anmode om et møde og henlede hans opmærksomhed på sagen.

Odenses borgmester Anker Boye har også været hurtig til at melde sig som meget interesseret i, at en sådan oplevelsespark kunne ligge i hans kommune.

Boede og døde i København

I sit brev til Ole Sohn argumenterer Michael Ziegler dog for at Høje-Taastrups beliggenhed nær hovedstaden er ideel:

»Høje-Taastrup ligger tæt på København, hvor H.C. Andersen bosatte sig som 14-årig, skrev i 57 år og i dag ligger begravet. Høje-Taastrup ligger i øvrigt omkranset af herregårde og købstæder, som H.C. Andersen flittigt igennem sin karriere gæstede og uddannede sig i. Derfor er Høje-Taastrup et godt historisk og geografisk kompromis imellem de byer og landsdele, som traditionelt har konkurreret om forfatterens brand,« skriver Michael Ziegler.

200 ha stor grund

Han fortæller også om grunden, der længe har været klar: Siden midten af 90’erne har en H.C. Andersen-forlystelsespark været på tegnebrættet hos private initiativtagere i regionen, og med erhvervs- og vækstministerens bevågenhed tror jeg nu på, at vi kan finde investorer til projektet.«

Grunden i Høje-Taastrup (den såkaldte ’multiarena-grund’, som ligger ud til Roskildevej mellem Høje-Taastrup og Hedehusene, red.) er på 200 ha, svarende til ca. 400 fodboldbaner.

Borgmester Michael Ziegler mener, at en placering tæt på København er nødvendig, hvis man vil tiltrække nogle af de mange turister, blandt andet fra krydstogtsskibe, som kun er ganske kort tid i landet: »Lad os være realistiske: Det er i forvejen svært nok at trække turister fra USA og Asien til Danmark og København. Vi bør derfor passe på med at gøre markedsføringen endnu vanskeligere ved at stille krav til turisterne om at drage over sø og land. Erfaringen viser, desværre, at det er ganske svært at lokke turister langt væk fra vores internationale trafikknudepunkter. Hvis vi sammenligner to nogenlunde lige kendte internationale brands, så har Tivoli f.eks. over dobbelt så mange årlige besøgende som Legoland,« står der i brevet til Ole Sohn.