fart på: Nærmest fra dag til dag sker der synlige fremskridt i byggeriet af Taastrup Torv på hjørnet af Taastrup Hovedgade og Vesterparken.

I de seneste uger er den bygning, som skal rumme H & M butikken, skudt i vejret ud mod Taastrup Hovedgade. Og dermed kan man også på luftfotoet se det torv, som dannes mellem H & M butikken og indgangen til det kommende Kvickly varehus. Her er der i øvrigt ved at blive gravet ud til en kælder under torvet, som skal anvendes til bl.a. lagerplads og teknik.

Langs Vesterparken - hvor der skal ligge butikker - er der ved at blive sat vinduer i.

»Jeg vil tro, at vi i løbet af en måneds tid har fået lukket byggeriet,« fortæller direktør Niels Krag fra Sophienberg Ejendomsudvikling, der står for opførelsen af Taastrup Torv.

Taastrup Torv skal rumme et stort Kvickly varehus, en H & M butik, en række mindre butikker og caféer, samt et antal boliger.

Boligerne bliver bygget oven på butikkerne - på luftfotoet kan man se de ekstra betonbæringer bl.a. oven på Kvickly-indgangen. Byggeriet af boliger vil dog først gå i gang i løbet af foråret.

Ud mod S-banen er betonvæggen et niveau højere. Det skal skabe en støjafskærmning for de kommende boliger.