Hvis man i dag står på Strandboulevarden udfor Fru Heibergs villa og ser mod syd mod Kastellet og Østerport, ville man være på stedet, hvor billedet i 1915 blev taget.

Går vi endnu længere tilbage i tiden til omkring 1850-60 ville billedet være helt anderledes. Hvis vi kom fra Kastellet og gik ad Langelinies Promenade kom man til de to badehuse. Efter at vi havde passeret Classens Vænge kom vi til fem små fiskehuse, bygget i bindingsværk og med tegltage. Her var der en bom og vejen snævrer sig ind til en gangsti som fortsætter mod nord med Øresund. Her ligger også de store villaer med små broer over åen. På dette sted skifter vejen navn til Strandpromenaden. De store villaer med udsigt over Øresund, blandt andre skuespillerinde Johanne Luise Heibergs villa, hvor hun boede med sine tre plejebørn. Det var i dette hus H.C. Andersen besøgte hende, når han boede hos familien Melchior på Rolighed. Området var indhegnet og man skulle have sin egen nøgle for at komme ind i Rosenvænget.

Vi springer tilbage til billedet fra 1915. Nu er Strandboulevarden anlagt og kystlinjen er rykket længere mod øst. Den smukke udsigt er forsvundet, og der er kommet sporvogne og gadegaslamper.

Efter Københavns Sporvejes overtagelse af selskabet ”De kjøbenhavnske Sporveje”, kørte linie 9 fra 1911-17 ad Strandboulevarden til Amagerbro. 1. december 1914 blev den forlænget fra Lille Vibenshus ad Jagtvej til en ny endestation ved Hornbækgade. Oprindelig var der plantet tre rækker platantræer, med de forsvandt, da sporvognen blev flyttet på midten af boulevarden.

Gaden blev i 1897 navngivet i sin fulde længde som, Strandboulevarden. Inden da hed den sydlige del i nogle år Gefionsgade, og den nordlige del, fra 1860-1897, Sibbernsgade, efter ejeren af det nærliggende, Ny Kalkbrænderiet, murermester G.N. Sibbern.

Ved Strandboulevarden 88-98 lå den såkaldte, ”De fattiges Dyrehave”. Forskellige værtshuse der serverede øl og brændevin, og stedet var meget besøgt af arbejderbefolkningen.

I nummer 44 ligger en lejlighed som frihedsrådet benyttede til møder under Besættelse 1940-45, og i nummer 27 boede Georg Brandes fra 1910 til sin død i 1927.

Af: Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv