Ombygning af det gamle plejehjem er nu nået igennem Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ombygningen af Fælledgården til moderne plejebo- liger er nu kommet igennem det første nåleøje på vej mod realiseringen. Det har nemlig været behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. marts, hvor man tiltrådte planen om at sætte hele det store plejehjem i stand, så der kommer 194 moderne boliger ud af det.

Prisen bliver pebret. Ombygningen af plejeboligerne anslås til 309 millioner kroner, og ombygningen af servicearealerne er beregnet til 74,8 millioner kroner. Beløbene falder dog indenfor de rammer, der er udstukket, og der var derfor ingen hævede øjenbryn over dem.

Den gennemsnitlige størrelse på de kommende boliger bliver 66 kvadratmeter, men det omfatter også faciliteter som skabe, badeværelser mv. Det er ikke nok, at de ældre får en følelse af tryghed og trivsel i hverdagen - de skal også have mulighed for et privatliv. Desuden skal der være fællesrum, så der også er mulighed for samvær samt gode forhold for personalet.

Huslejen løber op i 6700 kroner, men ifølge den indstilling, der blev vedtaget på mødet den 25. februar, vil det næppe komme til at udgøre et problem, idet de personer, som bare har en folkepension, kan få cirka 5410 kroner i boligtilskud.

Planerne betyder en reduktion af antallet af boliger på cirka 60 i forhold til det gamle niveau, før Fælledgården lukkede. Der har dog været generel enighed om, at nogle af de tidligere boliger var utilfredsstillende små. Ældrerådet i København udtaler sig da også med en generel tilfredshed om planerne. På enkelte punkter kunne de være bedre ifølge Ældrerådet. Dels bør kommunen følge "Ældrerådenes 10 bud til fremtidens bo- liger", som blandt andet opprioriterer det private boligareal i forhold til de fælles områder, og dels er man utilfredse med, at nogle beboere skal dele altan, to og to.

Østerbro Lokaludvalg har også stillet sig positivt til forslaget, og udkaster en ide om, at man prøver at reservere en hel afdeling til ældre af anden etnisk oprindelse end dansk således, at man kan afprøve, om denne opdeling af borgerne vil være fordelagtig i fremtiden.