Monument: Debatten om, hvorvidt private virksomheder kan opføre monumenter på kommunale pladser, bølgede tidligere på året, men nu står årsagen til debatten - statuen af titanen Atlas - på den lille plads mellem Grønningen og Store Kongensgade. Statuen, der indgår i firmaets M. Goldschmidt Holdings logo, blev stillet op for et par uger siden. Firmaet har foræret renoveringen af den grønne trekant mellem Store Kongensgade og Grønningen til Københavns Kommune mod at få lov til at opstille statuen. »Det har været afgørende for kommunen, at skulpturen har eksisteret længe, før firmaet har taget den som sit logo,« sagde chefen for kommunens Vej & Park-afdeling tidligere på året til DR København. cmo