MUNKHOLMBROEN: Den smuldrende Storstrømsbro har været fremme i medierne i det sidste stykke tid, men det er langtfra den eneste bro i Danmark, der plages af alderdomstegn.

I vores område er Munkholmbroen også en syg patient, der trænger til en større omgang, det skrev dr.dk i går.

Munkholmbroen er oprindeligt bygget oven på en serie dæmninger. Siden broen blev færdiggjort i 50'erne har disse dæmninger gjort at broen har sat sig ganske voldsomt. Faktisk synker broen op mod en centimeter hvert år.

Jeppe Søndergaard: "Politisk tøven" er fri fantasi

Firmaet Broconsult forklarer til dr.dk, at man har anbefalet Holbæk og Lejre Kommune, at iværksætte yderligere undersøgelser, der skal klarlægge om broen skal efterfunderes eller det ene brofag skal hæves. Uanset valg af løsning er det ifølge Broconsult en økonomisk "større omgang".

Ifølge dr.dk er det netop frygten for høje omkostninger, der har fået politikerne i Holbæk Kommune til at tøve med at bevillige penge til projektet. Den udlægning giver chef for teknik og miljø, Jeppe Søndergaard ikke meget for.

- Udtalelsen fra dr.dk om politikernes tøven må bero på fri fantasi,
som der ikke er belæg for. Politikerne i Holbæk Kommune har prioriteret
årets anlægsbudget ud fra en samlet overvejelse af hvad der er mest
påtrængende inden for den økonomisk ramme, siger Jeppe Søndergaard til Dinby Holbæk.

Renovering til omkring fem millioner

Der er udarbejdet en tilstandsvurdering af kommunens 149 broer og bygværker med bistand fra BroConsult. Det er med udgangspunkt i denne tilstandsvurdering, at Holbæk Kommune hvert år foretager en prioritering af renoveringerne.

Der er altså ikke tale om en tøven med hensyn til renovering af Munkholmbroen, men blot en kalkuleret prioritering.

- Munkholmbroen er en af de broer der står
for tur. Der blev ikke afsat anlægsmidler i 2012 til brorenoveringer, men det er
der i overslagsårene 2013-2015.  Renoveringsudgiften er anslået til at koste ca 4-5 mio kr.,
hvoraf Lejre Kommune skal afholde halvdelen, slutter Jeppe Søndergaard.