Sabro/Hammel: Den skulle have ligget på bordet for to måneder siden, VVM-redegørelsen om rute 26 - Viborgvejs forvandling mellem Aarhus og Hammel til motorvej og videre som motortrafikvej mod Viborg.

Men nu skriver vi december, og Vejdirektoratet lader stadig vente på sig med en VVM-redegørelse, mens beboere langs ruten bekymrer sig for, hvor linjen kommer til at ligge.

»Vi er kede af, at VVM-redegørelsen ikke er klar endnu, men den er desværre forsinket. Måske når vi at få den klar inden jul, men det kan også være det først bliver efter jul,« siger projektleder Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet.

Hun fortæller, at mange naboer langs ruten har ringet og rykket.

Ude at tale med beboere

»Jeg har talt med rigtigt mange mennesker, der kan blive berørt af vejen, og som er bekymrede for vejføringen, og som derfor gerne vil vide, hvornår der sker noget. Men det sker der som sagt meget snart,« siger Lene Nøhr Michelsen, der har stor forståelse for utålmodigheden, fordi en motorvej kan få så stor betydning for den enkelte borgers liv og fremtid.

»Vores kontor i Skanderborg har været ude at snakke med flere beboere langs ruten, som har ønsket det, men arbejdet med redegørelsen er altså trukket ud,« siger projektlederen, der afviser at der er gået »politik i sagen« på grund af skiftet til en ny regering. Forsinkelserne er rent tekniske.

»For det første har arbejdet været meget tidspresset, og for det andet skulle der laves nye trafiktal. Endelig har vi valgt at dele VVM-redegørelsen op i to dele: En for Aarhus-området ud til Hammel og en for Viborg-området. Det har alt sammen taget tid, men vi er nu ved at være færdige.«

Ifølge Lene Nøhr Michaelsen vil redegørelsen omhandle tre mulige linjeføringer for en motorvej fra E45 ved Tilst til Hammel.

Konkret vil VVM-redegørelsen blive offentliggjort på Vejdirektoratets hjemmeside, når den er klar. Samtidig vil Vejdirektoratet invitere til offentlige møder i Sabro, Hammel og Viborg, ligesom da økonomirapporten blev offenliggjort i november 2010. Redegørelsen vil komme i høring i otte uger, hvorefter Vejdirektoratet på baggrund af kommentarer og indsigelser laver en indstilling til transportministeren. Herefter begynder den politiske proces hen mod en beslutning af den endelige linjeføring.

Hvad nu hvis VVM-redegørelsen kommer lige op til jul? Tæller julen så med i høringsfasen?

»Nej, så vil vi lægge ekstra tid til,« lover Lene Nøhr Michelsen.

Ved andre motorveje kan Vejdirektoratet som regel forlods overtage ejendomme, men det kan man ikke, når der som i dette tilfælde er tre linjeføringer på spil.

»Vi skal bruge et beslutningsgrundlag og en anlægslov, før vi kan overtage de berørte ejendomme,« lyder svaret.