FREDERIKSVÆRK: En del af Frederiksværk er lavt beliggende og skærmes i dag mod højvande i Roskilde Fjord af Classens Dige, der er opført for over 100 år siden. Diget er ca. 1,7 km langt og strækker sig fra hjørnet af Sømærkevej ned til fjorden og videre mod øst nord om den tidligere losseplads og videre mod øst langs Krudtværksområdet.

Halsnæs Byråd har i maj 2010 besluttet at forstærke og forhøje diget for at sikre byen bedre mod stigende vandstand.

Classens Dige forhøjes til kote 2 m, hvilket statistisk svarer til, at der maksimalt vil ske én oversvømmelse af diget i løbet af 50 år. I denne statistik er der taget hensyn til den forventede havspejlsstigning i indre farvande på 25 cm frem til år 2050.

Jordarbejdet på strækningen langs fjorden påbegyndes i denne uge og forventes at vare et par uger. Det vil betyde gener i form af en omvej via Hanehovedvej for de borgere, der plejer at anvende Fjordstien, mens der arbejdes med større maskiner på diget.

Anlægsarbejdet er lagt i hænderne på entreprenørfirmaet P. E. Andreasen & Søn, og NIRAS er tilknyttet opgaven som rådgiver.