Livremmen skal strammes, hvis Halsnæs Kommune skal klare skærene i de kommende år. Det var den dystre melding fra borgmester Helge Friis ved dialogmødet i Gjethuset mandag aften, da borgmesteren fremlagde sit budgetforslag for de kommende år.

Inden mødet begyndte fangede avisen borgmesteren på vej ind i Gjethuset.

»Vi har skåret ned allevegne - på ældreområdet og på børn og unge - og nu kan vi ikke skære mere. Vi vil ikke skære mere. Nok er nok«, mente en lidt sammenbidt borgmester, der har ansøgt staten om lov til at hæve skatten med 0,4 procent, en indtægt, der ville skæppe i kommunekassen med 16 mio. kroner om året. Den eventuelle ekstraindtægt på skatteområdet var ikke medregnet i det fremlagte budget.

Forkert vej

Flere ældre og færre unge, færre skatteindtægter, mindre i bloktilskud og dårlig likviditet, lød den dystre melding - og med det besparelser i massevis i vente - især på serviceområdet, hvor skoler og børnehavinstitutioner stod for skud tidligere på året, men hvor der igen skal findes penge, som mere egenbetaling på f.eks. SFO-området og besparelser på skoleledelser, »der heldigvis er så tykt belagt, at det kan lade sig gøre«, sagde borgmesteren. Mere fokus på forebyggelse og færre anbringelser af børn udenfor hjemmet, mente han også kunne give besparelser, for »tvangsanbringelser af børn udenfor hjemmet er virkeligt dyrt.«

De ældre kan også vente besparelser - der etableres f.eks. loftlifte i plejeboliger. Det sparer en sygehjælper, fordi man kan nøjes med en i stedet for to, når de ældre skal ud af sengen i fremtiden. Tandplejere istedet for tandlæger og effektivisering af hjemmeplejen. Borgmesteren lovede at det ikke ville gå ud over ansigt-tilansigtstiden, men at sturkturen og planlægningen kan blive bedre.

De der bliver syge kan forvente en mere effektiv behandling fremover og for at undgå unødvendige indlæggelser og tårnhøje udgifter ved genindlæggelse, etableres fem akutpladser i Hundested samt en sygeplejeklinik med udvidede åbningstider.

Bedre visitering

Kommunen ansætter en koordinator, der skal lave ’fremskudt visitation’ på sygehusene i Frederikssund og Hillerød, »så vi rammer rigtigt første gang og undgår genindlæggelser, som virkeligt er dyrt«, forklarede borgmesteren. MGenerelle rammebesparelser skal give driftsbesparelser og administrationen skal også spænde livremmen ind. Noget der kan nedbringe udgifterne med omkring 10 mio. på årsbasis.

Driftbudgettet reduceres med omkring 33 mio. i 2013, hvilket skal ses i lyset af de samlede udgifter, der beløber sig til cirka 1,9 mia. kroner årligt.

Plads til investeringer

Borgmesteren forklarede om sin målsætning, nemlig at kommunen skal udnytte sine tilskudsmuligheder helt og fuldt. Med det mente han, at får man 11 mio. i tilskud fra staten, så skal man også selv lægge 11. mio. i f.eks. nybebyggelser eller andre anlæg. Ombygning af Arresø Skole, nyt gulv i Hundestedhallen, og ny lyd i Kosmoramas højtalere er blandt de investeringer, der har fundet vej ind næste års budget.

Borgerne der vil læse hele sparekataloget igennem eller som har indsigelser til budgettet har frem til den 24. september til at komme med høringssvar. Byrådet 2. behandler og vedtager budgettet den 9. oktober.

Se budgettet på www.halsnaes.dk