Lov og ret. Ugeavisen har fået lov til at besøge Statsfængslet i Jyderup. En institution som huser alt lige fra drabsmænd til økonomisk kriminelle. Ens for dem er, at de er blevet berøvet deres frihed

institution: På Søbæksparken i Jyderup ligger Statsfængslet. Et såkaldt åbent fængsel med plads til 162 indsatte. Jeg er som både journalist og som menneske spændt på, hvad Statsfængslet i Jyderup indeholder. Alle på egnen synes at kende fængslet, men aligevel er det omgærdet af fordomme og forudindtagede holdninger omkring de indsatte og deres »frihed« i et åbent fængsel.

Nu er det min tur til - heldigvis med pletfri straffeattest - at kigge indenfor og se fængselslivet indefra.

Hegnet skal beskytte de indsatte

Hele institutionen er omgærdet af det traditionelle meterhøje fængselshegn, og hver en centimeter er overvåget nøje af kameraer. Alle bevægelser observeres og registreres inde i kommandocentralen. Jeg ved, at min ankomst er noteret.

Flere af de indsatte er denne formiddag i fuld gang med at vaske vinduer, så der hersker en form for normaliseret hverdagstravlhed.

Porten står åben. Pivåben. Underligt nok er der ikke nogen som anråber mig, da jeg lusker »indenfor murene«. Jeg bliver guidet ned til fængselsinspektør Troels Bloch, som med sin uniform udstråler autoritet og alvor.

»Portene låses naturligvis senere, men ellers er både de og hegnet ikke sat op for at forhindre at fangerne smutter herfra. Hegnet er nærmere for at beskytte de indsatte mod indtrængen udefra«, siger fængselsinspektør Troels Bloch.

Møde med de indsatte

Vi starter med at gå over i kirken, hvor der er talsmandsmøde. Kirken er lille og hyggelig. Den rummer dét, som en kirke nu bør rumme. De fire talsmænd fra fængslets fire afdelinger har møde med fællestalsmanden, Bruno Køldal-Eriksen, og de har alle fem lovet at fortælle lidt om, hvordan det er at være indsat i et åbent fængsel.

En tur i Kachotten

Da vi går fra kirken, kommer vi forbi »Kachotten« - de indsattes købmand, som fungerer som en regulær arbejdsplads. De cirka 450 kroner, som hver indsat får i madpenge om ugen, skal helst bruges her. Priserne er rimelige, og det beskedne overskud går tilbage til de indsatte.

Behandlingsafdelingen

Vi bliver mødt af afdelingsleder Stig Vognsen, som skal med over i behandlingsafdelingen. Både behandlings- og ungeafdelingen er afskærmet fra det øvrige fængsel - årsagen er åbenlys. Ingen fristelser, ingen gode idéer fra de andre medindsatte.

Der er behandlingsgaranti i Statsfængslet i Jyderup. Behandlingsafdelingen åbnede i 2004, og der er ialt 38 døgnbehandlingspladser.

»Al afhængighed er ens, og derfor er al behandling også ens«, siger Stig Vognsen og henviser til behandlingsafdelingens misbrugsprogram, som ikke kun behandler stof- og alkoholmisbrug, men som også tager fat i for eksempel ludomani. Der er faktisk i øjeblikket cirka 20 på venteliste, for i Jyderup optager man også indsatte fra andre fængsler.

Rygning ér tilladt

Jeg får lov til at se et værelse - ikke et typisk billede på en celle. Det ligner et højskole- eller efterskoleværelse. Eneste forskel er nok vinduets begrænsede åbning og de nikotingule brandalarmer og gardiner. Jo, der må gerne ryges på værelserne. - Og det bliver der!

Tremmer for vinduerne

På vej væk fra behandlingsafdelingen bliver vi låst ude ved det høje hegn, og turen går nu over det ungeafdelingen, som kun er halvandet år gammelt. Huset er omkranset af en kæmpe jordvold, og ligesom behandlingsafdelingen er der hegn over mod de andre afdelinger. Foran vinduerne er der tremmer - rigtige tremmer.

Ungeadfærdstræning

Der er plads til ialt fem unge mennesker i alderen 14-17 år. I øjeblikket befinder der sig tre unge, som er i gang med at afsone deres straf.

»Normalt er de unge dømt til at være her mellem tre og seks måneder. Om kort tid kommer der dog en 16-årig ung mand, som skal afsone tre år«, fortæller fængselsinspektør Troels Bloch.

»Denne afdeling er ikke en behandlingsafdeling, men man forsøger at lave en slags adfærdstræning. Det vil sige, at de unge har masser af rutiner, som skal give dem en sammenhæng i dagligdagen. De unge skal for eksempel møde op til morgenmaden, de må ikke gå med kasketter, guldkæder og t-shirts med forkerte budskaber«, siger Stig Vognsen.

Masser af aktiviteter

De unge mennesker bliver desuden splittet i dagligdagen, så de får forskellige oplevelser og ikke kan danne fasttømrede grupperinger. De må gerne se fjernsyn - dog først efter klokken 21. Ellers er der masser af aktiviteter om aftenen, som for eksempel førstehjælp og teoriundervisning, ligesom der er et fuldt udstyret værksted, hvor de unge kan ordne cykler, knallerter og lignende.

Begrænse muskelmassen

I hallen er der et motionscenter, men her er der begrænsning på de tunge vægte. Der må trænes tre gange ugentligt med de store vægte, men det er kun i samarbejde med en instruktør. De andre dage kan der trænes med det øvrige udstyr. Ligesom alle andre steder er al aktivitet videoovervåget.

»Der er faktisk et godt samarbejde mellem indsatte og ansatte. De indsatte som volder flest problemer er faktisk dem med de korte straffe. De er mere eller mindre ligeglade med reglerne«, fortæller Troels Bloch.

Fængselshierakiet

Ligesom i andre fængsler er der et hieraki. I Jyderup er der ikke nogle kendte banderelaterede medlemmer, for dem vil man simpelthen ikke have i de åbne fængsler. De laveste i hierakiet er de indsatte, som har lavet forbrydelser mod børn. Herefter kommer de indsatte, som har gjort noget mod kvinder, og så kommer de andre forbrydelser. Den største anseelse i fængslet får man, når det har noget med drab og narko at gøre.

Frihed under ansvar

Rundturen er ved at være slut. Vi kommer ikke omkring de indsattes egne private gemakker, men tager i stedet turen hen til nogle af de værksteder, hvor de indsatte arbejder. Det er tydeligt, at der lægges stor vægt på kvaliteten.

Ja, portene er åbne - trods de høje hegn. Men her i fængslet leves der efter devisen: »Frihed under ansvar«. Hvis en indsat vælger at forlade fængslet uden tilladelse - eller komme sent hjem fra en udgang, så koster overtrædelsen 30 ekstra dage i fængsel og en overflytning til et lukket fængsel.

Stabile rammer i fængslet

Der er så meget mere at fortælle om fængslet og de mange tiltag der gøres, blandt andet for at sluse de indsatte ud til en normal hverdag. Der bliver også lagt individuelle planer for de indsatte, ligesom man tilbyder dem gode muligheder for uddannelse. Der er i forhold til andre fængsler gode besøgsmuligheder, og for de fleste indsatte er der udgang hver tredje uge. Statsfængslet i Jyderup er en hel lille verden for sig, hvor man forsøger at skabe nogle stabile rammer for de mennesker, som er dømt til at være her.

FRIHEDEN

På den anden side af hegnet ligger friheden, den frihed som de fleste mennesker anser som noget selvfølgeligt. En frihed som de indsatte higer efter at opleve igen. Men der ér en grund til, at de er havnet i Statsfængslet. Men når straffen er udstået, har de igen friheden til at vælge en ny retning for deres liv - udenfor hegnet. meje

Se flere billeder fra Statsfængslet på www.dinby.dk/kalundborg