Bov: Som en del af forliget om kommunens skolestruktur, har byrådet afsat 125 millioner til en ny skole i Bov-området.

Efter planen skal det første spadestik til Lyreskovskolen tages i februar-marts 2014. Byggeriet forventes klar til at tage imod de 800 elever og 90 ansatte til august 2015.

Bedømmelseskomitéen for byggeriet af den ny Lyreskovskole har i sin netop offentliggjorte dommerbetænkning peget på et vinderprojekt fra arkitektfirmaet Arkitema blandt de fem, der deltog i projektkonkurrencen.

Vinderprojektet består af en stjerneformet nybygning til indskolingen og mellemtrinene bygget op om et centralt skoletorv, hvorfra der også er adgang til en 600 m2 stor multisal.

Nybygningen er beliggende umiddelbart nord for de eksisterende skolebygninger på Kirkevej, der bygges om til udskoling for 6.-9. klassetrin – blandt andet med et nyt science-område og udendørsarealer, der bidrager til at skabe et ungemiljø for de ældste elever.

Alle muligheder

De gamle gymnastiksale og brandstationen ved siden af de eksisterende skolebygninger rives ned for at give plads til nybyggerierne.

De to skoleområder forbindes via den sti, der i dag forbinder de nuværende skolebygninger med sportspladsen ved Padborgvej.

»Både skolens personale, ledelse og Aabenraa Kommune har haft et stort ønske om, at Lyreskovskolen bliver nytænkende og innovativ i sin udformning. Vi har en vision om, at Lyreskovskolen skal åbne en ny verden af muligheder for undervisning, læring, leg og arbejdsglæde. Det synes jeg, vi får med dette projekt,« siger Jørn Ulrik Larsen, der som formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget også er formand for bedømmelseskomitéen.

Han lægger vægt på, at skolebestyrelserne har spillet en afgørende rolle for dannelsen af Lyreskovskolen:

»Man skal huske på, at dette fremtidssikrede skoleprojekt formentlig ikke var blevet til noget, hvis ikke de tre skolebestyrelser på de tre tidligere skoler var blevet enige om at anbefale én fælles skole på ét sted,« siger han.

Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget beklager, at den lockouten af lærerne har betydet, at lærernes repræsentanter ikke har kunnet være med på det afgørende møde i bedømmelseskomitéen i sidste uge.

pcb