energi: Når Dong Energy i 2013 forventes at lukke Ensted-værket, kan det meget vel være, at værket genopstår med en produktion af bio-ethanol.

Idéen blev luftet af den lokale formand for fagforbundet 3F i Aabenraa, Kim Brandt, ved en høring forleden, hvor også videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen sad i panelet.

Det er slet ikke nogen tosset idé, medgiver hun.

»Det ville være et meget klogt projekt,« siger hun til Aabenraa Ugeavis og henviser, at der er flere ting, som kunne tale for denne løsning:

»Den fysiske ressource er til stede i og med vi har selve værket - vi har råstofferne, vi har infrastrukturen, og vi har de faglige kompetencer i form af en høj ekspertise på området,« lyder det fra Charlotte Sahl-Madsen.

Anlægget skulle i givet fald producere »2. generations« bio-ethanol.

Første generation blev udvundet af planter, der udelukkende blev som biomasse, medens næste generation kun tager restproduktet efter at være udnyttet til fødevarer, bl. a. halm.

Politikerne skal i givet fald så sikre de nødvendige forskningsmidler - eventuelt som tilskud fra EU. Anders Lyngaa Kristoffersen fra virksomheden Novozymes er heller ikke i tvivl om, at Enstedværket ville være det perfekte sted at opføre et 2. generations bioethanolraffinaderi.

»Vi har råvarerne indefor rækkevidde, de fysiske rammer er på plads og infastrukturen i området er god og vi har den nødvendige arbejdskraft i det sønderjyske. Vi er parate til at arbejde videre med planerne.«

Dong Energy’s direktør Thomas Dalsgaard er heller ikke helt afvisende for idéen.

Et sådant anlæg er vigtigt for Sønderjylland, mener Charlotte Sahl-Madsen.

»Det er klog energi. Og udover at der er mange arbejdspladser i vente, har produktionen af bio-ethanol gode eksport-muligheder, eftersom Dong Energy er en oplagt aftager.«

Hun ser dog én forhindring.

»Hvordan sætter vi et afgifts-system sammen. Det er en diskussion, vi må tage. Og den kan blive besværlig.«

Med 3F’s Kim Brandt som tovholder er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne.