Når der graves ud til nybyggeri så sker det ofte, at der dukker spor af Danmarks oldtid op i nutiden. Og det er netop hvad der skete lidt syd for haveforeningerne ved Ågerup, hvor vejdirektoratet er ved at grave ud til ny motorvej.

Op af mulden dukkede en omkring 500 meter lang palisade op. Det er et langstrakt ubrudt hegn af træstammer, der formentlig stammer fra ældre jernalder (500 f. Kr til 400 e. Kr). Dog skal arkæologer nu til at datere anlægget endeligt.

Det store anlæg er formentlig en meget lang indhegning eller grænsedragning, men det kan også være et forsvarværk, fordi stolperne har stået tæt. Desuden ved arkæologerne, at der i oldtiden lå en meget stor boplads i Ågerup.

Det spændende ved fundet er desuden, at palisaden med stor sandsynlighed er en del af en anden lignende palisade på 400 meter, som man fandt i området i 1990, da man anlagde haveforeningerne.

Hvis det viser sig, at de to anlæg er forbundne, er der altså tale om en palisade på mindste 900 meter, og det er meget usædvanligt. Området viser i det hele taget mange spor af aktivitet i jernalderen med flere langhuse og det underbygger teorien om, at palisade stammer fra denne periode.

Udover palisaden og stolpehuller fra langhuse, har arkæologerne også fundet flere affaldsgruber, keramikrester og redskaber af flint. Området har været afsøgt med metaldetektor, men der er ikke fundet noget af metal. Der skal stadig analyseres en del på de mange fund, inden man kan sige noget detaljeret omkring palisaden og livet på bopladsen i Ågerup.

Byggeriet af anden etape at Frederikssundsmotorvejen fra Motorring 4 til Tværvej ved Smørum ventes at gå i gang i efteråret og skal efter planen være afsluttet i 2015.