BIOBRÆNDSEL: Bent Kallerup og Viggo Rasmussen har startet virksomheden Lemvig Biobrændsel, der ligger i en af hallerne i det gamle Zenith på Moeskjærvej i Nørlem.

»Vi mener, at vi kan levere træpiller og briketter af høj kvalitet til den helt rigtige pris«, fortæller Viggo og Bent, der holder reception i den nye virksomhed lørdag 11. september.

Der bliver i princippet tale om biobrændsel i to forskellige kvaliteter.

»Vi har begge vores gang i minkavlerbranchen og har bl.a. kontakt til russiske arbejdere. På den måde fik vi nys om, at det måske var muligt at hente træpiller i Ukraine til en meget attraktiv pris. Vi var i Ukraine i foråret og har lavet de nødvendige aftaler med en producent, og de første piller kommer til Lemvig om et par uger. Det er god kvalitet til en fornuftig pris, og for forbrugerne bliver der tale om en besparelse i forhold til olieregningen på mindst 25%«, siger Bent Kallerup.

Danske piller

Genfa Træpiller tilbyder rene kvalitetspiller både som bulk - altså løs vægt - eller som sækkevarer i mindre portioner. Genfa-pillerne er danske træpiller af meget høj kvalitet, og derfor er prisen lidt højere.

»Fremstillingsprocessen for træpiller foregår ved, at spåner og savsmuld, presses sammen under højtryk. I denne proces frigives en høj varme, som frigiver træets naturlige bindemiddel, så der kan laves en god fast træpille med høj brændværdi. Genfa træpillen er en kvalitetspille, der lever op til markedets strengeste krav. Genfa træpillers råvarer bærer certifikatet FSC - som betyder miljøvenlig skovhugst og mere genplantning end i forhold til almindelig skovhugst«, forklarer Viggo og Bent.

Lemvig Biobrændsel henvender sig både til erhvervs- og privatkunder.

»Der står mange gode træpillefyr i området, og teknologien er i dag så udviklet, at man slet ikke mærker, at man fyrer med træpiller. Mange brændeovne er også indrettet til fyhring med piller, men ellers er briketterne et godt alternativ«, siger Bent kallerup.

Der er tilbud om gratis lagerplads til alle kunder, der køber mere end 5 tons piller.

»Vi har aftaler med vognmænd, der kan levere på hjemadressen, hvis man ikke selv kan løse den opgave«, siger Viggo Rasmussen.

Lemvig Biobrændsel har i starten åbent onsdag eftermiddag og lørdag formiddag - men åbningstiderne kan reguleres i forhold til interessen for produkterne.