Sønderborg: .En af Danmarks ældste badmintonklubber kaster håndklædet i ringen og fusionerer til næste sæson med Dybbøl IU. Det første dødsstød for klubben kom i sommeren 2005, hvor den forrige bestyrelse efter et kæmpe arbejde smed tøjlerne.

Samtidig skiftede alle seniorspillere til en naboklub for at være spille berettigede til den næste sæson. Herefter mistede klubben en del haltimer i Dybbøl-Hallen.

En ny bestyrelse kom til og forsøgte at køre klubben videre. Det så en overgang også ud til at skulle lykkedes - f.eks. afholdt man det første åbne badmintonstævne i mange år i 2008 og havde året inden også startet en seniorafdeling op igen.

Men til sæsonstarten 2009/10 stoppede alle bestyrelsesmedlemmer - undtagen formand og kasserer.

- Og så er det ligesom om, at man ikke orker mere. I "gamle" dage fandtes der tit en aktiv spiller og træner, der gik forrest og i princippet trak hele klubben. En sådan ildsjæl har klubben manglet, men de er også blevet mere sjældne i dag. Der er ikke så meget klubånd i dag. Folk er blevet mere individualister. SBK har selvfølgelig manglet denne ildsjæl, der kunne skabe klubånden, siger Elund Christensen

snart tidligere kasserer i Sønderborg Badminton Klub.

Nu prøver de to tilbageværende bestyrelsesmedlemmer så at genrejse badmintonsporten under Dybbøl IU. Fusionen vedtages endeligt på Sønderborg Badminton Klubs ekstraordinære generalforsamling torsdag den 15. april kl. 19.30 i Humlehøj-Hallens cafeteria.

rath