»Tag livet alvorligt! Selvom det ofte er helt til grin! Du er okay og jeg er okay og verden kan blive et bedre sted, hvis vi giver hinanden mere plads!«

Denne opfordring kommer fra Sanne Søndergård, der er komiker, forfatter og foredragsholder. Hun gæster Rødovre Frivilligcenter på Slotsherrens Vænge 2A torsdag den 15. december kl. 18.30-21.00. Hun fortæller i et tanke og lattervækkende foredrag om ensomhed, angst, om at blive mobbet og tage kampen op i stedet for at give op. Om alt det de voksne ikke forstår, fordi de har glemt, hvordan det var.

Og Sanne Søndergård ved hvad hun taler om. I mange år blev hun selv mobbet og følte sig udenfor og helt forkert. Og hun kender til det at »føle sig ensom«.

Netop det at »føle sig ensom« er et stort samfundsmæssigt problem. Ifølge en undersøgelse fra ensomme gamles værn føler 45.000 mennesker over 65 år sig ensomme.

Blandt de unge er problemet også stort. Organisationen Ventilen der har 14 mødesteder rundt om i landet, hvor unge mellem 15 og 25 år kan mødes og forhåbentlig komme deres ensomhed til livs, har lavet en undersøgelse der viser at en til to unge i hver gymnasieklasse føler sig ensomme. Det svarer til cirka otte procent af alle unge i gymnasieskolen.

Og blandt de psykisk syge er problemet ekstra alvorligt. En undersøgelse foretaget af psykolog og ensomhedsforsker Mathias Lasgaard viser at unge med psykiske vanskeligheder, er tilbøjelige til at trække sig fra fællesskaber, og samtidig er omgivelserne ekstra tilbøjelige til at lukke den ude. Resultatet er, at unge, som viser tegn på depression, har en markant øget risiko for at blive ensomme.

Ifølge Torben Bechmann Jensen, lektor, ph.d ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, står vi i dag med det paradoks, at ensomhed er mere ringeagtet og tabuiseret end nogensinde, men samtidig er det et så udbredt fænomen, at det er en nærliggende risiko for alle - unge, modne og ældre - at blive ensomme.

Ifølge Sanne Søndergård kan vi finde en del af forklaringen på at vi føler os ensomme, i den måde det omgivende samfund påvirker os på. Vi bliver påvirket til at tro, at vi kun er gode nok, hvis vi har det rigtige job, de rigtige venner, det rigtige udseende, den sunde livsstil, den gode uddannelse, den rigtige partner, det perfekte hjem osv. Og det er det hun synes er helt til grin for ingen af os kan jo leve op til alt det.

Alle spørger de unge hvad de skal være, de voksne hvad de laver og de ældre hvad de har lavet i deres liv. Som om det ikke er godt nok at være den vi er. Det vil hun gerne være med til at ændre. For som hun siger:

»Du er okay, jeg er okay og verden kan blive det hvis vi giver os selv og hinanden mere plads«.

Kronprinsesse Mary åbnede for nylig en stor konference om ensomhed med disse ord:

»Ensomhed gør ondt. Det giver et stik i hjertet at blive afvist eller opleve at være udenfor fællesskabet. Vi har alle sammen et grundlæggende behov for at blive set og anderkendt. Vi har behov for en makker, nogen der holder øje med os og passer på os. Vi skal tale højt om ensomhed. Det skal ikke være pinligt eller flovt at være ensom. Det er hårdt nok i forvejen«.

I Rødovre Frivilligcenter vil de gerne invitere dig til en spændende aften, hvor der sættes fokus på ensomheden. For som Johannes Møllehave siger, så skal ensomheden enten have svømmeundervisning eller også skal den druknes. Frivilligcentret giver ensomheden svømmeundervisning i deres selvhjælpsgrupper og drukner den i deres netværksgrupper. Det vil de gerne fortælle om på denne temaaften, der handler om, at vi alle er okay, præcis som vi er.

Tilmelding til arrangementet den 15. december skal foregå senest den 13. december på mail@rfcenter.dk” eller tlf. 50599444 og 23379104. Læs mere om Rødovre Frivilligecenter på www.rfcenter.dk