RØDEKRO: Det summer af håndværkeraktivitet på Rødekro Ældrecenter på Funkevej i disse uger. Det lille plejehjem er nemlig ved at blive ombygget til Aabenraa Kommunes nye Special- og Rehabiliteringscenter.

Når centeret står færdigt, vil det rumme 24 midlertidige pladser, hvoraf 10-15 pladser bliver rehabiliteringspladser.

Det nye ved Special- og Rehabiliteringscenteret er, at det modtager de borgere, der ellers ville blive udskrevet fra en hospitalsindlæggelse til en meget massiv og dyr plejeindsats i borgerens eget hjem.

Mindre plejekrævende

»Det kan for eksempel være en ældre borger, der har været indlagt på sygehuset med en brækket hofte eller et brækket lår. Gennem et ophold på mellem en til otte uger på rehabiliteringscenteret kan vi træne med borgeren, så hun kan blive mere selvhjulpen og mindre plejekrævende, når hun kommer hjem,« siger Christian Schrøder, der er leder af Aabenraa Kommunes Sundhedscenter og som også bliver leder af Special- og Rehabiliteringscenteret i Rødekro.

Socialudvalget og Sundhedsudvalget er fælles om etableringen og ombygningen af Rødekro Ældrecenter til Special- og Rehabiliteringscenter. Ombygningen forventes at koste ca. 7,3 millioner kroner.

Ombygningen omfatter nye træningsfaciliteter, træningsbadeværelser og etablering af ekstra værelser. Arbejdet er planlagt, så huset kan være i fuld drift i hele processen, og det vil stå på frem til sommerferien.

pcb